Skip to content

Filosofia

Haritan: Gizarte aldalketarako alternatibak iruten

Haritan:hilando alternativas para la transformación social.

Interdependentzia: denek dituzte ekarpenak, denek kontatzen dute. Hezkuntza arloan Emaúsek burutzen duen lanean, taldekako borrokak borroka indibidualen aurrean, publikoa eta pribatuaren, nekazal eta hirikoaren, produktiboa eta erreproduktiboaren arteko elkarren menpekotasuna ezagutzen duten prozesuak, pertsona bakoitza garrantzitsua dela baieztatzen duten prozesuak eta erlazio-an-garela baieztatzen duten prozesuei ematen diegu lehentasuna eta hauek agerian jartzen ditugu.

La interdependencia: todas aportan, todas cuentan. En el trabajo de Emaús en Educación priorizamos y visibilizamos las luchas colectivas y no las individualistas, los procesos que reconocen la interdependencia entre lo público y lo privado, entre lo urbano y lo rural, lo productivo y lo reproductivo, los procesos que reafirman que cada persona cuenta, los procesos que afirman que somos-en-relación

Konfiantzaren, Gertutasunaren eta Gizatasunaren Balioa gizarte eraikuntzarako oinarri bezala. Emaúsen uste dugu harreman justuak, etikoak eta errespetagarriak elkarren arteko ezagutzatik eta baserritarren, aita eta amen, elkarteen, ikasleen, jubilatutako pertsonen, kontsumitzaileen artean gertutasun harremanen sorrerarekin soilik sustatu daitezkeela. Gure istorioak topatu egiten dira, ezin dira bakana kontatu.

El Valor de la Confianza, la Cercanía y lo Humano como base para la construcción social. En Emaús creemos que las relaciones  justas, éticas y respetuosas se pueden promover sólo desde el conocimiento mutuo y la creación de relaciones de cercanía entre baserritarras, padres y madres, asociaciones, alumnado, personas jubiladas, consumidoras. Nuestras historias se encuentran, no se pueden contar por separado.

Ekonomia Komunitatetik eta Komunitatearentzat pentsatuta. Emaúsek ekonomia solidarioko enpresetan duen eskarmentu praktikotik eta inklusibotik abiatuz, Hezkuntzari egiten diogun ekarpenak tresnak eta metodologiak sustatzen ditu eta gizarte eraldaketako prozesu ekonomikoak laguntzen ditu. Komunitatetik eraikitako Ekonomia Solidario bat eta Merkatu Sozial bat bultzatzen ditugu, ekintzailetza komunitarioa eta parte hartzeko ekintzailetza prozesu ekonomiko iraunkor eta enpoderatzaileen sustapenerako.

La Economía pensada desde la Comunidad, para la Comunidad. Partiendo de la experiencia práctica e inclusiva de Emaús en las empresas de economía solidaria, nuestra aportación a la Educación promueve herramientas, metodologías y acompaña procesos económicos de transformación social. Impulsamos una Economía Solidaria y un Mercado Social construida desde la Comunidad, el emprendizaje comunitario y participativo para la promoción de procesos económicos sostenibles y empoderadores.

Erabaki parte-hartzaileak: acercar y humanizar las políticas públicas. Emaúsen, gizarte parte-hartzea herri politiketan eragina izan behar dutela eta hauetan barneratu behar direla ulertzen dugu, baita bizi garen komunitateetako bizitza ereduan eragin dezaketen erabakietan ere. Parte-hartze, elkarrizketa eta eraikuntza proposamenak sustatzen ditugu, Garapenerako Hezkuntza  eta Elikadura Burujabetzaren baloreetan gertu dauden gizarte erakundeen eta herri-administrazioen artean.

Decisiones participadas: acercar y humanizar las políticas públicas. En Emaús entendemos que la participación social debe influir e incluirse en las políticas públicas y las decisiones que puedan afectar el modelo de vida de las comunidades en las que vivimos. Promovemos propuestas de participación, diálogo y construcción entre las organizaciones sociales y las administraciones públicas cercanas a los valores de la Soberanía Alimentaria y Educación para el Desarrollo.

Lurrarekin birkonexioa: berreskuratu, berrerabili, berrezagutu. Guztionak diren ondasunekin konexioan egoteak pertsona bezala zentzua ematen digu. Erraztasunaren teknologian sinesten dugu, antzinakoena eta jasangarriena.

Reconexión con la tierra: recuperar, reutilizar, reconocer. La conexión con los bienes comunes nos da sentido como personas. Creemos en la tecnología de lo sencillo, la más ancestral y la más sostenible.

Zugandik ikasten dut, zurekin ikasten dut, hausnartu eta aldatu. Eskarmentu eta ezagutza gehien dituzten pertsonak askotan pertsona nagusiak dira, emakumeak, baztertuta dauden pertsonak, nekazal populazioa. Emaúsek gizarte aldaketa eta eraldaketa sustatzen ditu taldeko ikaskuntzatik, ezagutza guztiak eta entzute konpartitua kontutan izanik. Horrela bakarrik sor daitezke lankidetza loturak, behar errealei soluzio errealak eman ditzaketen loturak.

Aprendo de ti, aprendo contigo, reflexiono y cambio. Las personas de mayor experiencia y conocimiento son muchas veces las personas mayores, las mujeres, las personas excluidas, la población rural. Emaús promueve el cambio y la transformación social desde el aprendizaje colectivo, reconociendo todos los saberes y la escucha compartida. Sólo así pueden crearse lazos de colaboración que aporten soluciones reales a necesidades reales

Advertisements
No comments yet

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: